Skip to main content

ESTUDIS GEOBIOLÒGICS

VALOR HUMÀ / TERÀPIA DE LA LLAR

Els estudis Geobiològics, el redescobrir d’una manera d’enfocar i treballar d’acord amb la ressonància del nostre entorn, la manera de tractar i relacionar-nos amb les persones i el lloc on residim.

Treballem amb un equip de professionals per tal de dotar als nostres clients d’un ventall d’opcions alhora d’estudiar i millorar l’espai on vivim.

Des de temps enllà totes les cultures ancestrals tenien en compte la situació, orientació dels edificis i monuments alhora de construir o viure en un terreny,  igual que la seva qualitat biòtica per la òptima vida quotidiana.

Radiestèsia, del llatí radiació i del grec aesthesia: percepció pels sentits

ESTUDI DE VALORACIÓ I TERRENY

Localització

Localització de les alteracions GEO patològiques com corrents d’aigua, falles geològiques…

Línies energètiques

Localitzem les línies energètiques terrestres, com ara la Hartmann i Curri.

L'energia no es destrueix, únicament pot transformar-se en altres formes d'energia.

Tota vida a l’origen, és electricitat

L’energia que actua dins del nostre cos físic, com la del nostre món tal com el percebem, estan compostos per un sistema energètic complex sense el qual no podria existir el cos com l’entenem, veiem i percebem.

Cada cèl·lula del nostre cos, àtom o molècula de l’univers està composta per un potencial elèctric, el que vibra i és emès a un ritme determinat.

Cada òrgan del nostre cos, alhora, té el seu propi ritme i particular freqüència. Aquestes freqüències són impulsades rítmicament en forma d’ones electromagnètiques. Tot és vibració i aquesta mateixa vibració és la que genera l’energia.

Per això tot pot ser curat i autoregenerat.

Estudi bàsic online

Estudi de geobiologia en línia.
145

Estudi complet online

Estudi complet de geobiologia en línia.

228

Complet Presencial

Estudi complet de geobiologia presencial.

280