Skip to main content

Estudi Geobiològic en línia

 

A qui està destinat aquest estudi:

Abans de comprar un pis, casa, solar o finca, és el millor moment per saber quina qualitat biòtica té el terreny i així poder valorar o ajudar-vos a decidir l’opció de compra o lloguer.

O si disposem ja d’habitatge o lloc de treball, comprovar les estances o zones on més temps passem, que tinguin una correcta distribució, orientació i estiguin netes de geopaties.

De què consta l’estudi:

Detectar les possibles corrents d’aigua i diferents corrents magnètiques d’un pis, casa, finca o solar i les possibles geopaties i les seves implicacions.

Es realitza a distància mitjançant la imatge del lloc, al ser posibles s’enviarà per correu electrònic les imatges, la direcció en la que s’ha de fer l’estudi i si és possible les coordenades, el nom i telèfon de la persona interessada per poder fer una correcta prospecció.

D’aquesta manera podem evitar els costos del desplaçament, ja sigui perquè el lloc a prospectar és un lloc llunyà, i només volem tenir una primera valoració, i saber de posibles alteracions trobades.

Com s’abonarà l’import?

L’import de l’estudi és de 145 Eur.

Abans de realitzar l’estudi mitjançant Paypal / transferència a la Cte. de BBVA nº ES3801828177140201614191

Especificant el tipus d’estudi escollit, el seu nom i cognom i la direcció de l’estudi.

Estudi Geobiològic complet en línia

 

A qui està destinat aquest estudi:

Abans de comprar un pis, casa, solar o finca, és el millor moment per saber quina qualitat biòtica té el terreny i així poder valorar o ajudar-vos a decidir l’opció de compra o lloguer.

O si disposem ja d’habitatge o lloc de treball, comprovar les estances o zones on més temps passem, que tinguin una correcta distribució, orientació i estiguin netes de geopaties.

De què consta l’estudi:

Detectar les possibles corrents d’aigua i diferents corrents magnètiques d’un pis, casa, finca o solar i les possibles geopaties i les seves implicacions.

Es realitza a distància mitjançant la imatge del lloc, al ser posibles s’enviarà per correu electrònic les imatges, la direcció en la que s’ha de fer l’estudi i si és possible les coordenades, el nom i telèfon de la persona interessada per poder fer una correcta prospecció.

Una vegada fet l’estudi, s’enviarà per correu electrònic les imatges i els documents de les possibles alteracions trobades i les corresponents explicacions trovades

D’aquesta manera podem evitar els costos del desplaçament, ja sigui perquè el lloc a prospectar és un lloc llunyà, i una vegada fet l’estudi, s’enviarà per correu electrònic les imatges i els documents amb les possibles alteracions trobades i les corresponents explicacions.

Com s’abonarà l’import?

L’import de l’estudi és de 228 Eur.

Abans de realitzar l’estudi mitjançant Paypal / transferència a la Cte. de BBVA nº ES3801828177140201614191

Especificant el tipus d’estudi escollit, el seu nom i cognom i la direcció de l’estudi.

Estudi complet de Geobiologia presencial

 

A qui està destinat aquest estudi:

Abans de comprar un pis, casa, solar o finca, és el millor moment per saber quina qualitat biòtica té el terreny i així poder valorar o ajudar-vos a decidir l’opció de compra o lloguer.

O si disposem ja d’habitatge o lloc de treball, comprovar les estances o zones on més temps passem, que tinguin una correcta distribució, orientació i estiguin netes de geopaties.

De què consta l’estudi:

Detectar les possibles corrents d’aigua i diferents corrents magnètiques d’un pis, casa, finca o solar i les possibles geopaties i les seves implicacions.

Al ser posibles s’enviarà per correu electrònic les imatges, la direcció en la que s’ha de fer l’estudi i si és possible les coordenades, el nom i telèfon de la persona interessada, un document a escala de la zona a prospectar, i per el mateix dia de la visita, una fotocòpia de la planta del pis, casa o terreny per poder fer una correcta prospecció.

Una vegada fet l’estudi, s’enviarà per correu electrònic les imatges i els documents de les possibles alteracions trobades i les corresponents explicacions trovades el dia de la visita.

Com s’abonarà l’import?

L’import de l’estudi és de 280 Eur. per trasllats superiors als 10km es cobrarà un suplement.

Abans de realitzar l’estudi mitjançant Paypal / transferència a la Cte. de BBVA nº ES3801828177140201614191

Especificant el tipus d’estudi escollit, el seu nom i cognom i la direcció de l’estudi.

SI TENS QUALSEVOL DUBTE O VOLS MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb nosaltres!