Skip to main content

CONSULTA MENTORING PERSONAL

Redescoberta i Autoconeixement

Molt més que una pràctica, una eina o una metodologia, una teràpia personal, la societat ha de fomentar una cultura de Mentoring.
Des de temps llunyans i en totes les tradicions han existit els mentors, creant una cultura en què estiguin presents els valors de la fe en les persones, confiança, generositat, consideració, respecte, diàleg, exemple, coherència i estima.

Una consulta enfocada i destinada principalment en trobar l’equilibri en i pel moment present de la persona a través del coneixement, i posada en practica terapèuticament a través de diferents tècniques i consells.

Amb un seguiment de consultes per ajudar-te a trobar les eines més adients en el teu cas, amb l’objectiu de poder arribar a ser conscient de la teva escènica i poder-te autogestionar tu mateix/a de les possibles situacions futures, i així aconseguint els teus objectius.

 

A qui està destinat aquest estudi:

Persones que s’exigeixen massa, els costa tolerar l’error i no gaudeixen d’allò que emprenen.

Sens una pressió sobre teu, tens problemes amb les relacions, amb les emocions, a la feina.

Et costa relacionar-te amb el seu entorn, sigui fer noves amistats, o millorar les ja existents: dir no sense sentir culpabilitat, realitzar peticions, gestionar crítiques, expressar opinió o desgrat.

Si vols profunditzar en el teu autoconeixement i desenvolupament personal.

Persones que s’enfaden de pressa, de manera explosiva i els costa gestionar aquest estat.

Recontar-te amb la teva pròpia essència vital i equilibrar-lo amb la vida que portes habitualment.

Persones que senten por, ansietat i no s’atreveixen a emprendre projectes nous, o fer canvis.

Quina és la causa i com millorar un problema o situació que es repeteix en la teva vida.

Necessites orientació en aquest moment de la vida.

Persones amb baixa autoestima, que no es valoren, els costa veure o reconèixer les seves virtuts, només se centren en els seus defectes i senten que no valen la pena.

Persones amb estat d’ànim baix, desmotivades, que els costa gaudir.

 

De què consta la consulta:

En un primer contacte via correu electrònic o WhatsApp, necessito saber el motiu de la teva consulta, “no fan falta detalls si no és vol” però si el què ta portat fins aquí. Seguidament dia i hora per quedar per fer la consulta de forma presencial i/o via telemàticament.

Durant la sessió, és valorarà la millor manera de tractar el tema, situació o problema en qüestió, tenint en compte les teves necessitats.

 

Quina durada té?

Depèn de la complexitat que anem trobant: entre 3 i 6 sessions, depenent del que es vulguis treballar.

Amb una durada aproximada d’una hora per sessió, tot depenent de les teves necessitats.

 

Com s’abonarà l’import?

L’import de l’estudi/Consulta és de 57 Eur.

Abans de realitzar la consulta en-línia mitjançant Paypal / transferència a la Cte. de BBVA nº ES3801828177140201614191 o el mateix dia de la Consulta.

Especificant el tipus d’estudi o consulta escollit, el seu nom i cognom.

CONSULTORIA DE MENTORING PER ARQUITECTES / PARTICULARS

Redescoberta i Autoconeixement

Molt més que una pràctica, una eina o una metodologia, el nostre mentoring és una teràpia personal, un acompanyament, amb un assesorament complert en molts hambits.

Des de temps llunyans i en totes les tradicions han existit els mentors, creant una cultura en què estiguin presents els valors de la fe en les persones, confiança, generositat, consideració, respecte, diàleg, exemple, coherència i estima, posant el nostre coneixament a la vostre disponibilitat.

Una consultoria enfocada i destinada principalment en trobar l’equilibri en els vostres objectius/projectes, i posada en practica terapèuticament a través de diferents tècniques i consells.

Amb un seguiment de consultes / consultories, per ajudar-te a trobar les eines més adients en el teu cas.

Amb l’objectiu de poder arribar a ser conscient de la teva escènica i poder-te autogestionar tu mateix/a de les possibles situacions futures, per així asolir els teus objectius.

 

A qui està destinat :

  • Vols emprendre un nou objectiu / projecte i et vols sentir acompanyat/ada assessorat/ada?
  • Ja tens experiència però ha sorgit un nou projecte i necessites assessorament?
  • Tens un projecte però no disposes de temps per poder-lo gestionar tu tot/a sol/a?
  • No trobeu industrials qualificats per dur a terme les diferents parts d’un projecte o idea?

Persones que s’exigeixen massa, els costa tolerar l’error i no gaudeixen d’allò que emprenen.

Persones que senten por, ansietat i no s’atreveixen a emprendre projectes nous, o fer canvis.

Et costa relacionar-te amb el teu entorn, sigui fer noves amistats, o millorar les ja existents: dir no, sense sentir culpabilitat, realitzar peticions, gestionar crítiques, expressar opinió o desgrat.

Si vols profunditzar en el teu autoconeixement i desenvolupament personal.

Persones que s’enfaden de pressa, de manera explosiva i els costa gestionar aquest estat.

Recontar-te amb la teva pròpia essència vital i equilibrar-lo amb la vida que portes habitualment.

Quina és la causa i com millorar un problema o situació que es repeteix en la teva vida.

Necessites orientació en aquest moment de la vida.

Persones amb baixa autoestima, que no es valoren, els costa veure o reconèixer les seves virtuts, només se centren en els seus defectes i senten que no valen la pena.

Persones amb estat d’ànim baix, desmotivades, que els costa gaudir.

 

De què consta la consulta:
En un primer contacte via correu electrònic, WhatsApp o telefònic, necessito saber el motiu de la teva consulta, “no fan falta detalls si no és vol” però si el què ta portat fins aquí. Per saber si et podem ajudar a assolir els teus objectius. Seguidament busquem dia i hora per quedar per fer la primera consulta de forma presencial i/o via telemàticament.

Durant la sessió, és valorarà la millor manera de tractar el tema, situació o problema en qüestió, tenint en compte les teves necessitats.

Quina durada té?
Depèn de la complexitat que anem trobant: entre 3 i 6 sessions, depenent del que es vulguis treballar.

Amb una durada aproximada d’una hora per sessió, tot depenent de les teves necessitats.

Per projectes on s’ha de fer el seguiment de l’obra complert, o l’objectiu sigui de llarga durada, es valorarà un cop es tingui tota la informació d’aquest.

Com s’abonarà l’import?
L’import de l’estudi/Consulta és de 57 Eur.

Abans de realitzar la consulta en-línia mitjançant Paypal / transferència a la Cte. de BBVA nº ES3801828177140201614191 o el mateix dia de la Consulta.

Especificant el tipus d’estudi o consulta escollit, el seu nom i cognom.

SI TENS QUALSEVOL DUBTE O VOLS MÉS INFORMACIÓ

Contacta amb nosaltres!